تماس با ما

مسئول کتابخانه دیجیتال: خانم زینب ایمانی

۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲
diglib@arums.ac.ir
اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه دیجیتال
آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۷