دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فرم نظر سنجی منابع الکترونیکی

 

 

با توجه به اهمیت نظرات استفاده کنندگان از منابع الکترونیکی خواهشمند است نظرات خود را در مورد منابع الکترونیکی دانشگاه، از طریق فرم زیر بیان فرمائید
همه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) اجباری هستند.
لغو