اهداف و ماموریت کتابخانه دیجیتال

13083-NP0ENT1

 

کتابخانه دیجیتال

مجموعه روش‌ها، خدمات و ساختارهای اطلاعاتی که باعث می‌شوند تا اطلاعات در قالب یک فناوری نوین با دسترسی آسان، سریع، و گسترده ارائه شوند، کتابخانه دیجیتال نام دارد. کتابخانه دیجیتال یک نوع سیستم بازیابی اطلاعات است.

 

مزایای کتابخانه‌های دیجیتال

  • بدون محدودیت مرزهای فیزیکی
  • امکان بازیابی اطلاعات
  • دسترسی آسان

 

اهداف و مأموریت

با توجه به اهمیت و ضرورت دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منابع اطلاعاتی الکترونیک و نقش بنیادی این منابع در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست‌های کلان وزارت بهداشت و با در نظر گرفتن اهمیت و ضرروت دسترسی به این منابع به عنوان زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی کشور، کنسرسیوم تأمین منابع الکترونیک در حوزه معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفته است. هدف اصلی تشکیل این کنسرسیوم، فراهم نمودن زمینه لازم جهت تأمین دسترسی پایدار همه گروههای دانشگاه‌های علوم پزشکی به جدیدترین و معتبرترین منابع علمی پژوهشی، آموزشی و درمانی است.

  1. برنامه ریزی برای بهبود کیفیت و کمیت منابع دیجیتالی در کتابخانه ها
  2. گردآوری منابع الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز مراجعین دانشگاه
  3. ارتقا شیوه‌های دسترسی به منابع علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی
  4. راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی به مراجعان
  5. تهیه فایل راهنما به منظور اطلاع رسانی کاربران از خدمات کتابخانه دیجیتال
  6. ارتقای فرایندهای آموزشی و همگام سازی خدمات کتابخانه با فناوری‌های اطلاعاتی روز