تماس با ما

تعداد بازدید:۱۷۰۴

آدرس پستی: اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه دیجیتال

نمابر: ۰۴۵-۳۳۵۱۲۰۰۴ 

پست الکترونیکی: diglib@arums.ac.ir
تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲
فرم درخواست
آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۱