تماس با ما

آدرس پستی: اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه دیجیتال

پست الکترونیکی: diglib@arums.ac.ir
تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲
فرم درخواست