Databases

دسترسی محدود

دسترسی محدود با کاربری شخصی

دسترسی محدود

عدم دسترسی

عدم دسترسی

عدم دسترسی

 

 

عدم دسترسی

E-Journals

عدم دسترسی

دسترسی محدود با کاربری شخصی

فقط مجلات OpenAccess در دسترسی است

دسترسی محدود

 

 

دسترسی به Open Access

 

E-Books, Atlases & CME’s

عدم دسترسی

دسترسی محدود با کاربری شخصی

دسترسی محدود

 

دسترسی به Open Access

دسترسی محدود

Evidence-Based Medicine Resources

عدم دسترسی

عدم دسترسی

عدم دسترسی

 

 

عدم دسترسی

Multimedia

دسترسی محدود با کاربری شخصی

(Guidelines)

دسترسی با کاربری شخصی

دسترسی محدود

Free Medical Resources

   

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه: diglib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir