برگزاری کارگاه Science direct

۰۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۵ کد : ۱۴۰۹۲ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۲۹۱
برگزاری کارگاه Science direct روز ۱۲ شهریور ماه سال جاری برای کارکنان فوریت پزشکی برگزار می شود

برگزاری کارگاه Science direct روز 12 شهریور ماه سال جاری

مکان کارگاه: آزمایشگاه کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

گروه هدف: کارکنان فوریت پزشکی

مدرس: راضیه محمدی- صغری گلمغانی