بینار آموزشی «جستجوی شواهد بالینی در سیستماتیک ریویو و متا آنالیزها»

۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۳ کد : ۱۶۶۸۷ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۸۴
وبینار آموزشی «جستجوی شواهد بالینی در سیستماتیک ریویو و متا آنالیزها» با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد و گلستان برگزار می‌شود.

وبینار آموزشی «جستجوی شواهد بالینی در سیستماتیک ریویو و متا آنالیزها» با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد و گلستان برگزار  می‌شود.

شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰           ساعت  ۹:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

طلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://22arcims.gmu.ac.ir/webinar
لینک ورود بصورت میهمان:

https://vc.gmu.ac.ir/mim*