اخبار

کارگاه متاآنالیز شبکه ای جدید

مرکز کاکرین ایران با همکاری مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگاه دو روزه مجازی کشوری برگزار می کند

ادامه مطلب

وبینار whats New on Scopus

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وبینار آشنایی با ویژگی های جدید در Scopus را با سخنرانی جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برگزار می شود

ادامه مطلب

مقادیر شاخص CiteScore

فرمول جدید محاسبه CiteScore به جای بازه زمانی سه ساله، بازه زمانی چهار ساله مقالات و استنادات را دربرمی گیرد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه Scopus

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و شیوه ویرایش و ایجاد پروفایل نویسندگان در این پایگاه

ادامه مطلب

دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی PubMed

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه می رساند با پیگیری های صورت گرفته ریاست محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوع، مشکل دسترسی به نسخه جدید بانک اطلاعاتی PubMed در کل کشور برطرف شده است.

ادامه مطلب

عدم دسترسی به مجموعه BMJ

به اطلاع کاربران عزیز دانشگاه می رساند دسترسی به مجموعه BMJ تا اطلاع ثانوی غیرفعال است. به محض برقراری مجدد دسترسی اطلاع رسانی خواهد شد

ادامه مطلب